TALENTÁRIUM

TALENTÁRIUM

Tlačová správa

Spoločný školský úrad so sídlom vo Vinnom a Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Michalovce – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravili štvrtý ročník obvodnej prehliadky detí z materských škôl „TALENTÁRIUM“.

V galérii Zemplínskeho kultúrneho centra na Gorkého ulici v Michalovciach sa prvého marca stretne 23 detí z 18 materských škôl z okresov Michalovce a Sobrance, aby predviedli svoj talent v jednotlivých žánroch záujmovo-umeleckej činnosti. Súťažnými kategóriami spev, tanec, prednes, ľudové rozprávanie a hra na hudobný nástroj. Cieľom podujatia je pestovať u detí záujem o záujmovo-umeleckú činnosť a rozvíjať istotu vo vystupovaní pred publikom.

,,Malí umelci budú mať možnosť zažiť hrejivý pocit úspechu a radosti od spokojnosťou naplneného diváka“ povedala Eva Matuchová predsedníčka poroty a odborná pracovníčka Spoločného školského úradu so sídlom vo Vinnom.

Súťažiaci budú ocenení vecnými cenami, cenou štatutára SŠÚ a cenou riaditeľky KHaZKC Michalovce.

 • Typ :

  podujatie
 • Miesto :

  galéria ZKCaH
 • Termín od :

  28.02.2023
 • Termín do :

  30.03.2023

Fotogaléria

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg IMG_20230301_092715.jpg IMG_20230301_093340.jpg IMG_20230301_093811.jpg IMG_20230301_093944.jpg IMG_20230301_093957.jpg IMG_20230301_094206.jpg IMG_20230301_094300.jpg IMG_20230301_094748.jpg IMG_20230301_095040.jpg IMG_20230301_095155.jpg IMG_20230301_095558.jpg IMG_20230301_102942.jpg IMG_20230301_104210.jpg IMG_20230301_104610.jpg IMG_20230301_105226.jpg IMG_20230301_111508.jpg IMG_20230301_111518.jpg IMG_20230301_114352.jpg IMG_20230301_114847.jpg Talentárium FOTO.png